Svrha ovog visokotehnološkog plovila je apsolutna pomorska superiornost i višestruka funkcionalnost za najteže i najzahtevnije misije. Predstavlja savršenu taktičku platformu za različite sisteme oružja i logistike.

Stealth, velika brzina, dobre manevarske sposobnosti, otpornost na metke, i mogućnost samoizvrtanja su osnovne karakteristike ovog M-RIB plovila. Kabinski prostor može da sadrži sofisticiranu opremu za vožnju, navigaciju, noćno osmatranje, komunikaciju i nadzor, a služi i kao sklonište osoblju u lošim vremenskim uslovima i sklonište usled neprijateljske vatre.

M RIB 17.5 je moderan, brz, nizak RCS.

Dužina spoljna: 17,5m/57ft
Dužina unutrašnja: 16 m
Širina spoljna: 490 cm
Širina unutrašnja: 420 cm
Prečnik tubusa: 80 cm
Broj komora: 9
Masa: 25 000 kg
Nosivost: 5000 kg
Maksimalni broj osoba: 4-10
Materijal izrade dna: aluminium(5083/5086)
Osnovni materijal izrade tubusa: Hypalon-Neoprene (CSM)
Military (foam filled)
Max snaga (1 motor): /
Max snaga (2 motora): 2 x 1600 ks
Maksimalna brzina: 55+ čvorova
Optimalna (krstareća) brzina: 35 čvorova
Dizajn kategorija: B
Standardi: Jet Z noga

MILITARY SERIJA